Của Lò giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI.

Đăng ngày 14/05/2020

Chiều ngày 14/5, BTV Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình (bổ sung) giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 Trong công tác chuẩn bị cho Đại hội, Ban thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đương nhiệm đề xuất Đại hội quyết định số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 37 đồng chí. Để đảm bảo số dư tối thiểu 10% theo quy định nên BTV Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến để thực hiện quy trình (bổ sung) giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy là 41 đồng chí.

Cũng trong chiều nay, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã cũng cho ý kiến cuối cùng về công tác chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trước khi trình Tỉnh phê duyệt./.

                                                                                                                                 Nguyễn Hương – Duy Quý