Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần phát triển du lịch bền vững trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 06/06/2023

Du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã Cửa Lò. Những năm qua, Công an thị xã Cửa Lò đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần giữ vũng an ninh trật tự (ANTT), tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội nói chung, thúc đẩy dịch vụ du lịch nói riêng, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Cửa Lò.

Những năm gần đây, khách du lịch trong và ngoài nước đến thị xã Cửa Lò ngày một tăng nhanh. Trung bình mỗi năm có tới hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch trên địa bàn thị xã. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trong hoạt động du lịch, nhiều năm qua, Công an thị xã đã luôn coi trọng và triển khai các biện pháp, phương án đảm bảo ANTT, an toàn hoạt động du lịch. Hàng năm, ngoài việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT, Công an thị xã đều có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh du lịch đặc thù và triển khai đến từng đội công tác, Công an phường trên địa bàn; xác định rõ nội dung nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trong đảm bảo ANTT, nhất là đối với công an 3 phường trọng điểm về du lịch: Thu Thuỷ, Nghi Thu và Nghi Hương

Tập trung tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm lợi dụng du lịch để tiến hành các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, mà trọng tâm là công tác quản lý người nước ngoài đến địa bàn, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng chống cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị…

Đặc biệt, tích cực tham mưu cho UBND thị xã về công tác quản lý hoạt động xe điện 4 bánh kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động mô tô nước trên địa bàn; tham mưu lồng ghép quán triệt công tác đảm bảo ANTT vào Hội nghị tập huấn Văn hoá giao tiếp ứng xử Du lịch hàng năm cho các khách sạn, nhà nghỉ, ki ốt kinh doanh trên địa bàn và chủ các xe điện 4 bánh.

Huy động tổng hợp các lực lượng tham gia tuần tra, bảo vệ các địa bàn trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động du lịch. Đồng thời chủ động xây dựng các phương án, tình huống phức tạp về ANTT trong hoạt động du lịch có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi phường, đặc biệt là các địa bàn có đông du khách; coi trọng việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến ANTT nảy sinh ngay tại cơ sở, không để tác động ảnh hưởng gây mất an toàn trên địa bàn và các hoạt động trong mùa du lịch. Kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn và hoạt động du lịch của thị xã.

Tham gia Đoàn liên ngành của thị xã kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động dịch vụ du lịch nhằm đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định của Nhà nước, của tỉnh và thị xã về công tác này.

Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các phường tăng cường tự tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch gắn với tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật đối với các cơ sở lưu trú, dịch vụ lưu trú, kinh doanh nhà hàng; phát huy tốt các mô hình “Tự quản về ANTT”; duy trì hoạt động của các mô hình “Tổ kinh doanh an toàn” nhằm đảm bảo ANTT tại các khu vực; chỉ đạo Công an các phường tham mưu UBND phường kiện toàn Đội An ninh du lịch, nhất là tại các phường trọng điểm, do đồng chí Phó trưởng Công an phường làm tổ trưởng (đây là lực lượng trực tiếp quản lý ANTT du lịch tại cơ sở).

Song song với các biện pháp trên, Công an thị xã cũng chỉ đạo các đội công tác và Công an các phường chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến (trong thời gian từ 15/4 đến 15/9 hàng năm, vận động CBCS không nghỉ phép; trực thứ 7, Chủ nhật không nghỉ bù; duy trì thường xuyên trực 50% quân số và huy động trực 100% khi có nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn, tập trung cho đảm bảo ANTT du lịch) và chế độ thông tin báo cáo phục vụ công tác đảm bảo ANTT.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nói trên, hàng năm, các hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã luôn được giữ vững, tạo môi trường lành mạnh để ngành “công nghiệp không khói” của thị xã phát triển nhanh và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước khi đến thị xã Cửa Lò. Hàng năm, Công an thị xã đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội quan trọng, các lễ hội, hội nghị lớn, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước đi qua, đến thăm, làm việc và nghỉ dưỡng tại địa bàn nhất là Lễ hội du lịch Cửa Lò.

Để công tác đảm bảo an toàn hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào nền nếp và đem lại kết quả bền vững, Công an thị xã Cửa Lò sẽ luôn duy trì, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nói trên; tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền thị xã cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước về du lịch nói chung, quản lý môi trường kinh doanh du lịch nói riêng; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban, ngành chức năng trong công tác quản lý, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động du lịch.

Công an thị xã