Clip: Công suất khả dụng điện trên địa bàn Cửa Lò chỉ mới đáp ứng được 70%

Đăng ngày 06/06/2023