Đài PTTH Nghệ An làm việc với UBND thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 20/03/2015

clo

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền và một số nội dung khác trong năm 2015 và những năm tiếp theo. UBND thị xã Cửa Lò cũng đã có đề xuất: Đài PTTH Nghệ an tăng thời lượng tuyên truyền, thông tin về các hoạt động du lịch Cửa Lò; Bổ sung khung chuyên mục đô thị du lịch biển; Xây dựng chương trình ca nhạc những ca khúc về Cửa Lò phát trên sóng Đài PTTH Nghệ an; Đề nghị bàn giao nhà khách Đài tỉnh về Đài Cửa Lò quản lý. Đặc biệt, Đài PTTH Nghệ an làm cầu nối  với các Đài PTTH các tỉnh, thành phố trong cả nước phát chương trình nối vòng tay biển Cửa Lò năm 2015.

clo1

clt

Sau khi thảo luận, Đài PTTH Nghệ an và UBND thị xã đã thống nhất một số vấn đề cụ thể về công tác tuyên truyền 2015.  Trong đó công tác tuyên truyền tiến hành sớm, thường xuyên và tập trung đi sâu vào chất lượng, hiệu quả. Sau cuộc họp này, các phòng của Đài tỉnh và các ban ngành, đơn vị liên quan của thị xã tập trung thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết nhằm góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò với du khách trong và ngoài nước.

Hữu Lương – Duy Quý