Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 26/03/2014

 

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri phường Nghi Hòa đã được ông Lê Xuân Đại Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND Tỉnh khóa 16 và tình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011; Ông Doàn Tiến Dũng phó chủ tịch UBND thị xã cũng đã thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Cửa Lò khóa 4 cho cử tri. Đồng thời nêu lên những kết quả thị xã đạt được trong 6 tháng qua và định hướng thực hiện từ nay đến cuối năm 2011;

Cử tri đã đề đạt với các vị đại biểu HĐND 3 cấp bầu ở Nghi Hòa 25 vấn đề liên quan đến địa phương. Nội dung chủ yếu đề nghị các cấp ngành quan tâm đến việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng;Vấn đề tạo việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất, giá đền bù đất nông nghiệp còn thấp, vấn đề ô nhiễm môi trường , chất lượng khám chữa bệnh….

1 số vấn đề mà cử tri kiến nghị đã được giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc này còn những vấn đề vượt thẩm quyền được các đại biểu ghi nhận và hứa sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới

Theo: Hữu Lương