Đại hội người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc Cưả Lò nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đăng ngày 09/08/2022

Sáng ngày 9/8, Ban đoàn kết công giáo thị xã Cửa Lò tổ chức Đại hội đại biểu Người công giáo Việt nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc thị xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có lãnh đạo Uỷ ban đoàn kết công giáo tỉnh, MTTQ tỉnh; Lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã; Lãnh đạo các phường và 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 8 ngàn giáo dân về dự Đại hội.

Thị xã Cửa Lò có 2 giáo xứ, 5 giáo họ với hơn 8.140 giáo dân, chiếm 14% dân số toàn thị xã. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo thị xã có bước phát triển sâu rộng, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nổi bật là phong trào đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng… Ở các Giáo Xứ, Giáo Họ trên địa bàn thị xã hiện có 28 đại lý buôn bán, nuôi trữ hải sản; 23 hộ phát triển dịch vụ lưu trú và kinh doanh nhà hàng với thu nhập từ 200 triệu đến 20 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo trên đia bàn thị với trên 1.070 hộ khá giàu, số hộ nghèo giảm nhanh còn 22 hộ, chiếm tỷ lệ 0,15%. Trong 05 năm, bà con các Giáo xứ, Giáo họ đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

Đại hội đã được nghe các bài tham luận các đại biểu giáo dân về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế.

Cũng tại Đại hội, Ban đoàn kết công kết Công giáo thị xã Cửa Lò đã hiệp thương thống nhất bầu 15 đồng chí vào Ban đoàn kết thị xã nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cử 06 đại biểu đi dự Đại hội người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được biểu dương khen thưởng./.

Đàm Hiền – Duy Quý