Đại hội Hội truyền thống Trường Sơn-Nghi Hương

Đăng ngày 22/09/2014

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Hương thị xã Cửa Lò vừa tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Qua quá trình vận động, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Nghi Hương đã tập hợp được 45 thành viên. Đây là những đồng chí từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đường Trường Sơn Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Hội được thành lập trên tinh thần tự nguyện với mục đích chia sẻ, giúp đỡ nhau về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa cũng như những lúc có chuyện vui, buồn trong cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ hội viên trong việc đề nghị các cấp ngành giải quyết chế độ cho những người có công với cách mạng  và tham gia một số phong trào thi đua khác ở địa phương, nhất là tuyên truyền cho thế hệ trẻ về những đóng góp của các thế hệ đi trước trong cuộc chiến tranh thống nhất nước nhà.

Với tinh thần đó, Đại hội đã thảo luận thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1 do đ/c Phùng Đức Thiện làm chủ tịch.

  Hữu Lương – Duy Qúy