Cửa Lò tập huấn công tác mặt trận năm 2014

Đăng ngày 23/09/2014

Ngày 23/9/2014, Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã đã tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung công tác mặt trận năm 2014.

Trong 1 ngày tham gia lớp tập huấn, 130 đại biểu là các ủy viên MTTQ các cấp được Quán triệt một số chỉ tiêu cơ bản của Nghị Quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ 13 và MTTQ thị xã lần thứ 5; quán triệt những nội dung quan trọng của Quyết định 217 – 218 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tiếp thu Kỹ năng người cán bộ mặt trận và nội dung trọng tâm của công tác phong trào.

Những nội dung của buổi tập huấn sẽ góp phần giúp những cán bộ mặt trận ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ công tác, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác mặt trận trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội./.

Thanh Vân