Đại hội Hội nông dân Nghi Hương nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 09/03/2023

Sáng 09/03/2023, Hội nông dân phường Nghi Hương tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có đồng chí: Trần Thị Hoàng Phương- Thị ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Đại diện một số phòng, ban, đơn vị thị xã; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường; Chủ tịch Hội nông dân 6 phường; Nguyên Chủ tịch Hội nông dân phường qua các thời kỳ, Bí thư, khối trưởng 6 khối và 80 đại biểu đại diện cho gần 1.500 hội viên nông dân trong toàn phường.


Trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, thời tiết, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định…Song hội nông dân phường Nghi Hương đã phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó,  hội Nông dân phường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp. Làm tốt công tác tập hợp, huy động sức mạnh của tập thể, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua phát động thi đua đã có 3.050 lượt hội viên đăng ký tham gia. Toàn nhiệm kỳ có 1.680 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng CSXH cho 188 hộ vay, dư nợ 12 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ so với đầu nhiệm kỳ; vay từ Quỹ tín dụng nhân phường 600 triệu đồng cho 20 hội viên của các tổ nghề nghiệp vay để phát triển kinh tế. Tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm còn 0,35%, hộ khá, giàu trên 60%. Bên cạnh đó, hội còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, đóng góp ngày công, tài chính để nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, các nhà văn hóa, xây dựng các công trình phúc lợi, duy tu bảo dưỡng và làm mới bê tông hóa đường giao thông liên khối; tuyên truyền, vận động trên 1.500 hội viên và nhân dân tham gia mua Bảo hiểm y tế các loại; tổ chức thành công cuộc thi Vườn Xanh- Sạch- Đẹp, Nhà nông đua tài; phối hợp tổ chức 3 lớp dạy nghề và 30 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 2.000 lượt hội viên; áp dụng có hiệu quả KHCN trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa…
Trong khuôn khổ của chương trình, Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Nghi Hương đã nghe các tham luận và tập trung làm rõ những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như: Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 100 hội viên mới trở lên; Phấn đấu mỗi năm có 65% hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Mỗi năm xây dựng 01 đến 02 mô hình bảo vệ môi trường; 100% hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Phối hợp với các đoàn thể, các ngành tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; Thực hiện tốt các chương trình tín chấp, ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; 100% tổ đạt loại tốt, không có nợ quá hạn phát sinh; Mỗi năm xây dựng từ 01 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 01 mô hình kinh tế; Hàng năm phường hội và 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội nông dân phường khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí dự Đại hội đại biểu nông dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Hoàng Thị Huyền tiếp tục được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch Hội nông dân phường Nghi Hương, nhiệm kỳ 2023-2028./.
                         Phan Thành- Tạ Nhật