Đại hội Hội nông dân Nghi Hải lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng ngày 13/03/2023

Sáng ngày 13/3, Hội nông dân phường Nghi Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí: Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Ngô Bình Sơn – Phó Ban tổ chức Thị ủy, Phó trưởng Đoàn chỉ đạo của thị xã tại phường Nghi Hải, đại diện Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã; Ngân hàng chính sách xã hội Cửa Lò cùng các đồng chí trong BTV Hội nông dân thị xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường, đại diện khối dân cư, trường học, Ban hành giáo, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Cán bộ hội nông dân Nghi Hải qua các thời kỳ và 84 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân toàn phường tham dự.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân phường Nghi Hải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các Nghị quyết của Hội nông dân các cấp. Tập trung kiện toàn Ủy Ban kiểm tra Hội Nông dân phường và chỉ đạo các chi hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Đồng thời, cử 50 lượt cán bộ phường hội, chi hội tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Hội do Hội nông dân thị xã, Hội nông dân tỉnh tổ chức. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hiện tại  toàn hội có 326 hộ được công nhận đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp thị xã 50 hộ, cấp tỉnh 20 hộ, cấp Trung ương 5 hộ, đặc biệt có 01 hội viên được biểu dương toàn quốc.

Bên cạnh đó, Hội còn vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng điểm đến du lịch. Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên nông dân Nghi Hải đã đóng góp hàng nghìn ngày công, trên 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Cán bộ hội viên nông dân Nghi Hải còn tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, đảm bảo an ninh tổ quốc, tham gia bảo vệ môi trường…

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nội dung, phương thức hoạt động của hội thường xuyên được đổi mới nhằm góp phần thực hiện đạt và vượt 20/24 Chỉ tiêu Đại hội đề ra. Qua đó thu hút, tập hợp nông dân vào hội ngày một nhiều hơn. Với những kết quả đã đạt được, Hội nông dân phường Nghi Hải nhiều năm liên tục được Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân thị xã khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch Hội nông dân thị xã và Bí thư Đảng ủy Nghi Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đưa ra một số định hướng để Hội nông dân phường thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI, trong đó ông Trương Như Dương tái cử chức Chủ tịch Hội nông dân phường Nghi Hải nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đại biểu cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội nông dân thị xã khóa VI và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.

                                                                  Hữu Lương  – Ngọc Ánh