Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nghi Tân, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đăng ngày 16/01/2017

daihoid

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi phường Nghi Tân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, truyền thống lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên luôn được quan tâm và tổ chức thường xuyên. Đoàn phường đã đẩy mạnh phong trào, các cuộc vận động như: “Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác”;  “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”…đã thu hút được 90% ĐVTN trong toàn phường hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức kết nạp được 80 đoàn viên, tổ chức 12 buổi truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, định hướng việc làm và chọn nghề phù hợp, tổ chức 60 đợt tổng dọn vệ sinh môi trường…

daihoid1

daihoid3

Với khẩu hiệu “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn khối dân cư, phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, hội nhập, chung tay xây dựng quê hương Nghi Tân anh hùng” Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nghi Tân đã thành công tốt đẹp, 15 đồng chí đã được bầu vào BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật