Đại hội Đảng bộ phường Nghi Thủy – TX Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 20/06/2015

z nghithuy

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Nghi Thủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt nghị quyết của đảng các cấp. Trên lĩnh vực kinh tế, đảng bộ đã đề ra nhiều quyết sách sát với thực tế của địa phương nên tốc độ tăng trưởng đạt khá. Tổng giá trị sản xuất đến cuối nhiệm kỳ đạt 590,1 tỷ đồng, trong đó du lịch chiếm 286,5 tỷ, công nghiệp – xây dựng gần 149 tỷ, nông, lâm, ngư nghiệp đạt 154,8 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 7,3%. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư được đông đáo người dân tích cực tham gia. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, tăng 3% so với đầu nhiệm kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

z nghithuy2

z nghthuy3

Đại hội đã tập trung làm rõ những nguyên nhân đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thảo luận thông qua nghị quyết nhiệm kỳ tới và  bầu Ban chấp hành khóa 6, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Hữu Lương – Ngọc Ánh