Đại hội Đại biểu Hội nông dân phường Nghi Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 15/03/2023

Sáng 15/3, Hội nông dân phường Nghi Hòa tổ chức Đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội về phía thị xã có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Trần Thị Hoàng Phương- Chủ tịch Hội nông dân thị xã; Nguyễn Đức Anh- Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí trong BTV Hội nông dân thị xã. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; Chủ tịch Hội nông dân các phường và 83 đại biểu chính thức đại diện cho gần 604 hội viên nông dân của phường.


Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân phường Nghi Hòa đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chính vì vậy đã thu hút đông đảo lực lượng nông dân, góp phần đưa tỷ lệ tập hợp hội viên ngày càng cao. Hội đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Cụ thể, trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững toàn nhiệm kỳ đã có 188 lượt hộ hội viên được công nhận danh hiệu SXKD giỏi. Nhiều mô hình kinh tế mới được nông dân phường hưởng ứng và nhân rộng như mô hình sản xuất kinh doanh theo quy mô kinh tế hộ, có nhiều ngành nghề tiếp tục được phát triển và nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao; Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho 128 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với hơn 6,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất làm giàu và vươn lên xóa nghèo. Từ nguồn Quỹ hội nông dân đã hỗ trợ cho 8 hộ sản xuất kinh doanh vay với số tiền 400 triệu đồng, đến nay có 6 hộ vay sử dụng nguồn vốn hiệu quả, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân; trong nhiệm kỳ đã giúp đỡ 03 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trên toàn phường giảm còn 0,2%.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu, trong nhiệm kỳ đã huy động được 3.500 ngày công và 4,5 tỷ đồng, phối hợp xây dựng 01 khối đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 08 “vườn mẫu nông dân”; 03 hàng cây ơn bác; 100% các hội viên tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay tỷ lệ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa là 95%; vận động 4.950 người tham gia BHYT, 461 người tham gia BHYT tự nguyện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 112 hội viên mới…

Cùng với đó, Hội nông dân đã đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, củng cố tổ chức hội, làm tốt công tác phản biện xã hội, Hội đã dần khẳng định được vị trí của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nông dân phường cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Chưa có bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng giống mới trong sản xuất; Triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân chưa đạt hiệu quả cao; công tác đào tạo nghề cho hội viên còn gặp nhiều khó khăn…

Trong khuôn khổ của chương trình, đại hội đã tiến hành thảo luận những mặt thuận lợi, khó khăn đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ mới như: Hàng năm kết nạp được 20-25 hội viên mới; xây dựng được 01 mô hình kinh tế, 05 vườn mẫu, 01 tổ nông dân nghề nghiệp; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên; phấn đấu mỗi năm có 70% hội viên đăng ký, trên 55% số hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi; 100% chi hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và 96-97% hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho hội viên học tập, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và của hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện, hướng về cơ sở xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Với tinh thần làm việc tập trung, đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân phường khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Dương tiếp tục được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch Hội nông dân phường Nghi Hòa, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân thị xã và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Phan Thành- Duy Quý