Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Khóa IV có 19 dự án, cụm công trình trọng điểm giai đoạn 2010 – 2015

Đăng ngày 21/03/2014

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò Khóa IV đã xác định: Trong giai đoạn 2010-2015 có tính đến năm 2020, Cửa Lò xác định có 19 dự án, cụm công trình trọng điểm cần ưu tiên với số vốn đầu tư lên đến 5620 tỷ đồng. Đó là 15 dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước gồm các công trình như: Mương đường dọc số 3, Kè chống sạt lở kết hợp bến cá và san nên khu tái định cư phường Nghi Tân, Nhà văn hóa trung tâm, đường dọc số 2 giai đoạn 2 và giai đoạn 3, Đường dọc số 4 và số 5, Mương thoát nước đường dọc số 3.. Tổng mức đầu tư cho các dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước là 1 ngàn 720 tỷ đồng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò Khóa IV cũng xác định từ nay đến năm 2015, có tính đến năm 2020 có 2 công trình thuộc các dự án vay vốn nước ngoài theo chương trình của chỉnh phủ cần ưu tiên. Đó là công trình hệ thống nước thải giai đoạn 2 với mức đầu tư lên đến 400 tỷ đồng sẻ triển khai từ năm 2011-2015 và dự án nâng cấp nhà máy nước và nước sạch phường, xã, cơ quan có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng được triển khai từ năm 2006-2014.
Riêng các dự án thu hút đầu tư, từ này đến năm 2015, có tính đến năm 2020, Cửa Lò cũng xác định sẻ ưu tiên cho 2 nội dung lớn. Đó là hoàn thành cơ bản các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2005-2010 với số vốn là 2.500 tỷ đồng và triển khai 4 dự án lớn là: Khu du lịch phía đông đường Bình Minh giai đoạn 3 với số vốn 300 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Cửa Hội với số vốn 400 tỷ đồng; Khu du lịch phía đông đường Bình Minh từ đường ngang 22 đến đường ngang 23 là 400 tỷ đồng và khu du lịch Đảo Ngư với số vốn là 300 tỷ đồng.

Theo: Khắc Giang