Cửa Lò, sôi động mùa du lịch

Đăng ngày 21/03/2014

 

Sôi động du khách