Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hòa

Đăng ngày 21/11/2022

Sáng 21/11, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò bầu trên địa bàn do bà Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dẫn đầu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Nghi Hòa. Về phía thị xã có các đồng chí: Nguyễn Quang Tiêu Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện các phòng, ban và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể cũng như cử tri phường Nghi Hòa tham dự.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn, ông Trần Phan Long – Chánh Văn phòng Thị ủy báo cáo với cử tri Nghi Hòa về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Cửa Lò trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri Nghi Hòa cũng được nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã năm 2022, định hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ VIII, HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI.

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, cử tri Nghi Hoà kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã một số vấn đề liên quan về bố trí khu vực tái định cư cho hộ dân bị thu hồi đất, việc hỗ trợ xi măng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiến độ xây dựng khu ẩm Nghi Hòa, dự án đường quốc gia ven biển đoạn qua địa phương còn chậm. Cử tri đề nghị tăng cường công tác phòng chống tham nhũng cũng như kiến nghị tỉnh và thị xã chỉ đạo doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa hệ thống cáo treo Cửa Hội – đảo Ngư vào hoạt động. Cử tri cũng băn khoăn về học phí các hệ học ở thị xã tăng quá cao so với các vùng phụ cận…

Thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền được các đại biểu tiếp thu để trình HĐND tỉnh, HĐND thị xã xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới.

                                                                    Hữu Lương  – Ngọc Ánh