Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII và Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa VI tiếp xúc với cử tri Nghi Tân trước kỳ họp thứ 2

Đăng ngày 22/07/2021

Chiều 22/7, các vị Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII, Đại biểu HĐND thị xã khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Nghi Tân trước kỳ họp thứ 2.

Dự buổi tiếp xúc về phía Đại biểu HĐND Tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Trần Phan Long – Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy. Về phía thị xã có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ UBND thị xã; Nguyễn Đức Tình – Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng các đại biểu HĐND thị xã khóa VI bầu ở địa bàn phường Nghi Tân và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương tham dự.
Thay mặt các vị Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII bầu tại địa bàn thị xã Cửa Lò, đồng chí Trần Phan Long đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của cử tri Cửa Lò ở kỳ tiếp xúc trước và báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Phúc  – Phó Chủ tịch UBND thị xã thay mặt các đại biểu HĐND thị xã khóa VI bầu ở địa bàn phường Nghi Tân đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2HĐND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2021- 2026; báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa VI; kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri phường Nghi Tân tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã khóa V. Đồng thời, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Tại hội nghị, cử tri phường Nghi Tân cũng đã kiến nghị, đề xuất một số vấn đề phát triển nghề cá, bảo vệ môi trường biển; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy định đánh bắt hải sản trên biển; các vấn đề về cấp quyền sử dụng đất, chi trả chế độ cho người có công với cách mạng qua bưu điện chưa hợp lý. Cử tri Nghi Tân cũng đề xuất các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ khối sau sáp nhập; đề nghị thị xã sớm hoàn thiện đường số 3 và một số dự án, quy hoạch ở địa phương và hỗ trợ chi phí test covid 19 cho các trường hợp khó khăn khi đi khám chữa bệnh và một số vấn đề về môi trường, an sinh xã hội…
Thay mặt các Đại biểu HĐND thị xã, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ  tịch UBND thị xã đã trả lời các ý kiến đề xuất của cử tri. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để trình HĐND Tỉnh  trong kỳ họp tới và các cấp ngành xem xét, giải quyết nhằm sớm trả lời cho cử tri.
Hữu Lương – Ngọc Ánh