Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò họp phiên thường kỳ tháng 7

Đăng ngày 22/07/2021

Sáng 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy,  Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 7 để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thú XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghe báo cáo công tác của Đoàn chỉ đạo cơ sở 6 tháng đầu năm 2021 và bàn công tác cán bộ, đảng viên. Các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Chung – Phó Trưởng phòng Tổ chức đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng một số phòng, ban, đơn vị cơ quan Thị ủy và UBND thị xã tham dự.

Năm học 2020 – 2021, mặc dầu có nhiều khó khăn như ảnh hưởng của dịch Covid 19  song với sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể, đơn vị ở thị xã, sự nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nên ngành giáo dục đào tạo Cửa Lò đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mua sắm mới; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường được kiện toàn, bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.  Phương pháp dạy học không ngừng đổi mới. Các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được đẩy mạnh; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục và tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh được xếp vào tốp đầu của tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được và nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học mới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy còn đề nghị ngành giáo dục đào tạo thị xã tập trung khắc phục những tồn tại trong năm học vừa qua; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nổ lực thi đua  thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tiếp đó, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị Cửa Lò thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/06/2021 của ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến nawm 2025 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đã được nghe Văn phòng thị ủy báo cáo hoạt động của các đoàn chỉ đạo cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời bàn một số nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Sau khi các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các phó Chủ tịch HĐND, UBND  và đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan có ý kiến đánh giá cũng như kiến nghị đề xuất, đồng chí Bí thư Thị ủy đã có kết luận cụ thể cho từng nội dung của phiên họp.

                                                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh