Đại biểu HĐND Thị xã tiếp xúc cử tri Phường Thu Thủy

Đăng ngày 28/07/2016

TThuy1

TThuy6

TThuy2

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đ/c Nguyễn Đình Hùng- PCT HĐND TX thay mặt đoàn đại biểu HĐND TX thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND TX khóa V; Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa- xã hội AN- QP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu QH và HĐND TX khóa V; Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND TX khóa V và bầu các chức danh.

TThuy3

TThuy4

Cử tri phường Thu Thủy đã có các ý kiến, kiến nghị tập trung xoay quanh vào các vấn đề: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, trong đó phải đầu tư có trọng điểm; Đảm bảo vệ sinh môi trường; Quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, văn hóa- xã hội; Quy hoạch phát triển đô thị du lịch biển Cửa Lò; Sớm hoàn thành các công trình, dự án dở dang trên địa bàn TX và phường Thu Thủy; Có cơ chế giảm thuế cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, do ảnh hưởng cá chết ở 4 tỉnh Miền Trung; Đặc biệt là kỳ họp thứ hai- HĐND TX khóa V cần có những quyết sách phù hợp, hiệu quả để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Cửa Lò, phát triển du lịch bền vững.

TThuy5

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND TX trả lời, giải đáp theo thẩm quyền và tổng hợp trình Kỳ họp thứ hai HĐND TX khóa V sắp tới./.

                                                              Thanh Bình