Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri Nghi Thu

Đăng ngày 14/11/2019

Chiều ngày 14/ 11, đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVII và đại biểu HĐND thị xã  khóa V đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND Tỉnh tại địa bàn phường Nghi Thu. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long- Phó bí thư  thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò; Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND TX, đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn phường Nghi Thu; Đại diện các ban, ngành, các đại biểu TX bầu trên địa bàn và đông đảo cử tri phường Nghi Thu cùng tham dự.
tt
tt1
tt2
Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri phường Nghi Thu đã có các ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề, như:  Cần có sự hỗ trợ thêm về chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; Cần cân đối giá đất hợp lý trên địa bàn thị xã nhằm tránh hiện tượng đầu cơ; Tiến độ thi công các dự án, công trình còn chậm, gây ảnh hưởng tới đời sống dân sinh; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách bìa đất chưa đúng thời gian, đối tượng; Một số đoạn của các tuyến đường như đường Sào Nam, đường 3 còn ngập úng khi mưa lớn và xuống cấp.v.v.
Đại biểu HĐND các cấp đã giải trình các đề xuất kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền cho phép đồng thời tiếp thu các ý kiến vượt cấp và sẽ có giải trình cụ thể trong và sau kỳ họp HDND các cấp diễn ra trong thời gian tới.
tt3
tt4
tt5
tt6
Cũng trong khuôn khổ của cuộc tiếp xúc, cử tri Nghi Thu đã được nghe đại diện đại biểu HĐND Tỉnh và Thị xã thông qua dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND Tỉnh và Thị xã trong thời gian tới; Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật trên các mặt: Kinh tế, Văn hóa xã hội, Quốc phòng, An ninh của Tỉnh và Thị xã trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở kỳ tiếp xúc cử tri trước.
Phan Thành- Tạ Nhật