Cửa Lò bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 9

Đăng ngày 14/11/2019

Chiều ngày 14/11, Trường chính trị Tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính K9 (khóa học 2018 – 2019). Tới dự có đồng chí: Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Nghệ An; Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Hoàng Văn Phúc – Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã Cửa Lò.

ll

Sau 18 tháng học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức trong chương trình trung cấp lý luận chính trị – hành chính với các nội dung chủ yếu: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật XHCN; quản lý hành chính Nhà nước; Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với địa phương và đơn vị công tác.

ll2

ll1

ll3

Kết thúc khóa học, 67/68 học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 20 học viên đạt loại giỏi, 40 học viên đạt loại khá, 7 học viên đạt loại trung bình, bảo lưu kết quả cho 1 học viên (thời hạn bảo lưu 02 năm). Đồng thời Hội đồng thi đua của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Dương Tân – Duy Quý