Cụm thi đua số IV: Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 12/07/2023

Chiều ngày 12/7, tại thị xã Cửa Lò, Cụm thi đua số IV tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thị xã Thái Hòa.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc cụm thi đua số IV đã khắc phục khó khăn chung của bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.076 tỷ đồng (đơn vị thị xã Cửa Lò); 2.058 tỷ đồng (thị xã Thái Hòa); 12.353 tỷ đồng (thị xã Hoàng Mai) và thành phố Vinh ước đạt 37.732 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Đối với nhiệm vụ văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, các đơn vị trong cụm đã đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; Riêng đối với công tác giáo dục đảm bảo các trường hoàn thành chương trình năm học đề ra cũng như tổ chức và tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh nên tình hình an ninh trật tự tại các đơn vị được đảm bảo.

Công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong cụm số IV đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với đơn vị mình. Kịp thời khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất từng bước nâng cao, từ đó tạo ra đòn bẩy trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Sau khi nghe những ý kiến của các đơn vị trong quá trình thảo luận các giải pháp cấp bách và lâu dài đối với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cũng đã biểu dương những thành quả mà các đơn vị đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí mong rằng các đơn vị tiếp tục vận dụng cơ chế đặc thù của tỉnh dành cho đơn vị mình để thúc đẩy toàn diện mọi mặt, trước hết vẫn phải rà soát lại các chỉ tiêu để thực hiện, tập trung cho xây dựng, chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý an ninh trật tự đô thị, xây dựng và nhân rộng các mô hình mẫu về an ninh trật tự.

Các đơn vị cũng đặt ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm như hoàn thiện hạ tầng đô thị, đầu tư công; Hoàn thành thu ngân sách, thu thường xuyên, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; Giải quyết những bất cập trong quản lý đô thị. Nhân rộng nhiều mô hình điển hình trong tất cả các lĩnh vực.Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, gắn phát động phong trào thi đua với kiểm tra, đánh giá, khen thưởng đảm bảo chất lượng, kịp thời.

                                                             Nguyễn Hương – Tạ Nhật