Cửa Lò sơ kết 2 năm thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế

Đăng ngày 25/03/2014

Sau 2 năm thực hiện, Cửa Lò đã có 5/7 phường đạt được bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 71%, vượt 14% chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh và Thị xã giao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Thị xã Cửa Lò cũng đang còn một số hạn chế nhất định. Chính vì vậy mà tại hội nghị này, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tiếp tục duy trì, củng cố cơ sở vật chất và năng lực phục vụ tại các phường đã đạt chuẩn, phấn đấu nâng tỷ lệ phường đạt bộ tiêu chí quốc gia lên 86% trong năm 2014 và đến năm 2015 đạt 100%.

Dịp này, 5 phường: Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Tân, Nghi Thủy và Thu Thủy đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh trao bằng công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 3 tập thể và 4 cá nhân cũng đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện bộ tiêu chí QGYT trên địa bàn Thị xã Cửa Lò./.

Theo: Mỹ Hạnh-Duy Quý