Chùa Song Ngư – ấn tượng Du lịch Cửa Lò 2011

Đăng ngày 25/03/2014

 

truyenhinhnghean.vn trân trọng chuyển đến bạn đọc chùm ảnh đón bằng Di tích lịch sử – Văn hóa chùa Song Ngư của nhà báo Trần Lan Anh: