Cửa Lò hỗ trợ 150 triệu đồng vào chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ

Đăng ngày 13/12/2016

Mặc dầu, thị xã Cửa Lò không nằm trong diện được triển khai chiến dịch chăm sóc  SKSS/KHHGĐ của tỉnh Nghệ An; Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả của chiến dịch mang lại là rất lớn, năm nay, thị xã đã hỗ trợ kinh phí triển khai 2 chiến dịch truyền thông vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ trên toàn địa bàn với số tiền lên đến 150 triệu đồng. Sau 2 đợt triển khai đã tổ chức được 78 buổi truyền thông, tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ thu hút gần 4.000 lượt người tham gia; trong đó: hơn 1350 lượt người đã cấp thuốc điều trị ban đầu.

Cdich dan so 2

Nhờ triển khai chiến dịch có hiệu quả, nên trong những năm trở lại đây, hoạt động này đã hỗ trợ và nâng cao được chất lượng trong truyền thông vận động chuyển đổi hành vi gắn với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ cho các vùng đặc thù, có mức sinh, tỷ lệ sinh thứ 3 trở lên cao./.

Đàm Hiền