Cửa Lò đi bộ diễu hành tuyên truyền bầu cử

Đăng ngày 08/05/2016

TTbaucu1

Tham gia đi bộ diễu hành có gần 700 em, là các đoàn viên, học sinh,  thanh thiếu nhi thuộc 12 liên đội và hội đồng Đội của 7 phường. Đoàn đã đi bộ diễu hành trên các trục đường, tuyến phố, khu dân cư của 71 khối trên địa bàn thị xã. Với các khẩu hiệu như: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!; Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! để tuyên truyền, cổ động hoạt động bầu cử.

TTbaucu

     Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc giáo dục cho các em học sinh, cũng như đoàn viên thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.  Đồng thời chủ động tham gia thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

 

Ngọc Ánh