Cửa Lò: Yêu cầu niêm yết giá các mặt hàng kinh doanh, du lịch, giá phòng nghỉ trên địa bàn thị xã .

Đăng ngày 18/04/2023