Cửa Lò vững tin đối phó với dịch bệnh tạo điều kiện hoạt động sản xuất (phát sóng NTV ngày 14/06/2021)

Đăng ngày 15/06/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, tại thị xã Cửa Lò, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã đã tăng cường tối đa các các giải pháp hiệu quả bảo vệ an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động, ổn định công tác, sản xuất kinh doanh đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19.