Cửa Lò sẽ có chế tài xử lý các cơ quan, đơn vị chậm đóng các loại Bảo hiểm cho người lao động

Đăng ngày 15/06/2021

Trong những năm qua, công tác thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT ở thị xã Cửa Lò đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT và thu nợ đọng được quan tâm đúng mức, nợ đọng được kiểm soát và giảm qua các năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHXH thị xã Cửa Lò,  trong 6 tháng đầu năm 2021 tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo biểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò có xu hướng chậm lại.

Cụ thể,theo thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò, tính đến hết tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thị xã có nhiều đơn vị sử dụng lao động còn để xẩy ra tình trạng chậm đóng BHYT, BHXH, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động với tổng số tiền chậm đóng là 8.781.484.554 đồng. Đặc biệt, có 69 đơn vị chậm đóng từ 1,5 tháng trở lên.

Trước tình hình nêu trên, Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò đã có báo cáo, đồng thời đề nghị Ban Thường Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và các Đoàn chỉ đạo của thị xã có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý để các đơn vị sử dụng nêu trên thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trên địa bàn thị xã./.

Phan Thành