Cửa Lò vững tin bước vào năm mới (phát sóng NTV ngày 30/12/2019)

Đăng ngày 30/12/2019

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ kết thúc năm 2019. Đón xuân mới Canh Tý 2020, niềm vui của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã như nhân lên gấp bội bởi năm qua nền kinh tế xã hội của Cửa Lò đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để thị xã vững tin bước vào năm mới.