Cửa Lò: Tuyên dương 155 học sinh giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2015- 2016

Đăng ngày 19/05/2016

tuyendung

Năm học 2015 – 2016, ngành giáo dục TX Cửa Lò đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Số học sinh giỏi cấp tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất kể từ khi thành lập TX Cửa Lò đến nay là xếp thứ hai toàn tỉnh. 

tuyendung1

tuyendung12

tuyendung13

tuyendung2

tuyendung3

tuyendung5

tuyendung4

tuyendung6

tuyendung7

tuyendung8

tuyendung9

tuyendung10

tuyendung11

Tại lễ tuyên dương 01 tập thể là trường THCS Nghi Hương được nhận khen thưởng vì có thành tích trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh giỏi; 82 em học sinh, trong đó 1 em đạt học sinh giỏi Quốc gia còn lại học sinh giỏi cấp tỉnh và 73 giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên có học sinh giỏi được khen thưởng.

           Thanh Bình