Cửa Lò: Triển lãm ảnh Cửa Lò 20 năm xây dựng và phát triển

Đăng ngày 28/08/2014

         

Tập san ảnh tham gia triển lãm lần này gồm có 4 phần: phần thứ nhất là chính trị,  phần thứ hai là kinh tế, phần thứ ba là văn hóa – xã hội và phần thứ tư là quốc phòng – an ninh. Bộ ảnh triển lãm lần này phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được của Thị xã Cửa Lò qua 20 năm. Thông qua triển lãm ảnh lần này, Thị xã Cửa Lò mong muốn nhân dân và du khách tìm hiểu và cảm nhận được đầy đủ hơn sự phát triển mạnh mẽ của Thị xã, qua đó mong muốn nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng để Thị xã có định hướng chiến lược nhằm xây dựng Cửa Lò trở thành thành phố văn minh, hiện đại. Dự kiến triển lãm ảnh lần này diễn ra trong thời gian 2 ngày từ 27 – 28/8/2014./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý