Cửa Lò triển khai xử lý vi phạm xe điện 4 bánh hoạt động trái phép

Đăng ngày 10/06/2015

xe dienq

Cửa Lò hiện có 297 xe điện 4 bánh nằm ngoài dự án thí điểm của Chính phủ, đang hoạt động trái phép trên địa bàn. Trước thực trạng xe điện 4 bánh hoạt động tự do, kéo theo đó là nhiều hệ lụy gây ảnh hưởng không nhỏ đến ATGT, ANTT và thương hiệu du lịch.

xe dienq1

UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức cuộc họp  bàn kế hoạch đồng loạt ra quân xử lý vi phạm, theo đó nhấn mạnh đến các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý; Trong đó quy định rõ thời gian thí điểm dự án, đơn vị thực hiện thí điểm, số lượng xe, phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động và thời gian tạm giữ phương tiện vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ xe điện hoạt động ngoài dự án chấp hành chủ trương, quy định của thị xã. Sau khi xây dựng các phương án triển khai cụ thể, rà soát, phối hợp tất cả các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội ra quân nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục trên tất cả các trục đường.Theo đó: Đợt ra quân lần này sẽ quyết liệt, các xe điện trong dự án nếu vi phạm quy định sẽ bị xử lý theo Nghị định 171/NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các xe điện hoạt động trái phép sẽ bị tạm giữ 60 ngày và phải nộp tiền kho bãi; Trong quá trình triển khai, đối tượng nào có hành vi chống đối dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó cao nhất là xử lý hình sự.  Đặc biệt, thị xã  Cửa Lò còn xử lý đối với các hành vi liên kết hưởng chênh lệch giá giữa lái xe điện và người bán hàng với quyết tâm chấn chỉnh, đưa hoạt động xe điện 4 bánh đi vào nề nếp theo đúng dự án thí điểm của chính phủ và quy định của UBND tỉnh.

Thanh Vân – Tạ Nhật