Cửa Lò triển khai Tuần lễ quốc gia về ATLĐ từ 20/3 đến 26/3/2016

Đăng ngày 19/01/2016

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò đã lập kế hoạch số 11, ngày 13/1/2015 do Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng ký ban hành giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp về công tác an toàn lao động, chế độ bảo hộ lao động, các chế độ chính sách đối với người sử dụng lao động; Tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn khẩu hiệu trên các trục đường chính, tại khu dân cư, tại các điểm, tổ, đội sản xuất; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Phối hợp với BCĐ Tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật PCCC và công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 1 số doanh nghiệp; Có biện pháp quản lý chặt chẽ vật liệu nổ, tổ chức kiểm tra các cơ sở sử dụng vật liệu nổ và hướng dẫn sử dụng vật liệu nổ đảm bảo an toàn;  Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ y tế lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở để tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Giám sát và đánh giá tác động môi trường lao động và việc thực hiện việc khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp trên toàn thị xã

 

                                                                   Khắc Giang