Cửa Lò triển khai nhiều biện pháp chống pháo nổ trong dịp Tết (phát sóng NTV ngày 06/02/2018)

Đăng ngày 06/02/2018

Vào dịp cuối năm, đặc biệt là trong thời điểm trước trong và sau Tết nguyên đán, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo trái phép có chiều hướng gia tăng. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn, góp phần để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.