Cửa Lò triển khai đề án thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt tại nguồn

Đăng ngày 08/08/2016

Theo đó, UBND thị xã giao Phòng tài nguyên môi trường chủ trì, hướng dẫn, triển khai, giám sát quá trình thực hiện đề án tại các phường.

UBND thị xã giao Phòng quản lý đô thị khảo sát quy hoạch hạ tầng, các điểm tập kết, thu gom rác thải tại các khối ở các phường đảm bảo tốt việc thu gom và vận chuyển rác tại các địa bàn dân cư; Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với các phường thường xuyên kiểm tra, xử lý, xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng giáo dục đào tạo thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép nội dung đề án đến các trường học tại các phường giúp giáo viên, học sinh nhận thấy được vai trò của việc thu gom rác thải tại nguồn để có các hoạt động thiết thực hơn trong việc vệ sinh môi trường

UBND thị xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã, Hội nông dân, Hội phụ nữ thị xã, Đoàn thanh niên, Hội CCB và Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với các phường tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Xây dựng lồng ghép nội dung đề án vào các hoạt động của đoàn, hội

Riêng UBND các phường, UBND thị xã giao phải thường xuyên bám sát các khối, tổ dân cư, các khách sạn, nhà hàng, ki ốt để vận động thực hiện đề án; Xây dựng các mô hình tự quản thu gom rác, vệ sinh môi trường các trục đường liên khối; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa môi trường, đầu tư trang thiết bị cho công tác thu gom rác thải trên địa bàn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sat, xử lý các vị phạm trong công tác bảo vệ môi trường

Thời gian triển khai đề án nói trên cũng được UBND thị xã quy định cụ thể như sau: Từ ngày 9-12/8/2016 sẻ triển khai tại các phường Thu Thủy, Nghi Thu và Nghi Hương. Từ ngày 16 đến ngày 19/8/2016 sẻ lần lượt triển khai tại các phường Nghi Tân, Nghi Thủy, Nghi Hòa và Nghi Hải.

                                                                   Khắc Giang