Cửa Lò triển khai công tác quy chế dân chủ 2017

Đăng ngày 17/02/2017

Sáng ngày 17/2/2017, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thị xã Cửa Lò tổ chức triển khai nhiệm vụ 2017. Đ/c Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

qche

Đánh giá việc triển khai nhiệm vụ 2016, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thị xã Cửa Lò cho biết, việc thực hiện pháp lệnh 34 của Chỉnh phủ ở các phường;

qche1

qche2

Thực hiện Nghị định 04 của Chỉnh phủ ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và việc thực hiện Nghị định 60 của Chỉnh phủ ở các doanh nghiệp trên địa bàn đã đạt được những kết quả tốt.Nhờ quyết liệt triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ, triển khai cơ chế hoạt động 1 cửa, 1 cửa liên thông;

qche3

qche4

Đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm hơn trong công việc, tận tình chu đáo hơn với nhân dân nên ở các phường trong năm 2016 đã không xảy ra việc tụ tập đông người khiếu kiện, các đơn thư khiếu nại tố cáo giảm dần.Tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, các quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân viên chức, người lao động đã được công khai cụ thể, chi tiết; Tình trạng nợ đọng lương, các loại bảo hiểm ngày càng được khắc phục.

qche5

qche6

qche7

Trên cơ sở những việc đã làm được, những tồn tại hạn chế, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thị xã Cửa Lò đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Đó là tổ chức triển khai tốt Nghị quyết 25 của TW Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận và quyết định 217 của TW Đảng  về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác quy chế dân chủ của TW, của Tỉnh và Thị xã; Các cấp ủy Đảng đầu năm phải nghe và cho ý kiến nội dung quy chế dân chủ cùng cấp; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ Thị xã xuống cơ sở chủ động tham mưu đề xuất chương trình phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền; Phát huy dân chủ tinh thần tự lực, tự cường, khơi dậy mọi nguồn lược đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH.

qche8

qche9

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò đã khen thưởng cho 6 tập thể và 1 số cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2016.

Khắc Giang-Duy Quý