Cửa Lò triển khai công tác Phòng chống cháy rừng năm 2014

Đăng ngày 28/03/2014

Tổng số diện tích đất có rừng ở Cửa Lò là 166,2 ha, trong đó chủ yếu phân bố ở Nghi Tân 32,5 ha rừng thông, các phường Nghi Hòa, Nghi Hương và Nghi Hải có 131 ha phi lao phòng hộ ven biển..

Năm 2013, Cửa Lò cơ bản triển khai tốt công tác bảo vệ rừng và Phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên, bước sang năm 2014, đặc biệt trong tháng 1 vừa qua, trên địa bàn Cửa Lò đã ghi nhận 2 vụ cháy rừng thông ở tiểu khu 960 N thuộc phường Nghi Tân. Mặc dầu diện tích cháy chỉ dừng ở 0,35 ha và Cửa Lò cũng đã kịp thời huy động các lực lượng dập tắt và khống chế các đám cháy nhưng đây cũng là bài học sâu sắc được hội nghị này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong kế hoạch bảo vệ rừng và Phòng chống cháy rừng năm 2014, sau khi nghe ý kiến từ các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò đã thống nhất đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và giao các đơn vị, các phường phải thực hiện triệt để. Đó là: Không được để cho người dân chặt phá rừng; Không được để cháy rừng xảy ra và nếu không may xảy ra cháy rừng thì phải tổ chức tốt các hoạt động chữa cháy kịp thời, khẩn trương và hiệu quả.

Theo: Khắc Giang-Tạ Nhật