Chi cục thuế Cửa Lò: Tập huấn các chính sách thuế cho doanh nghiệp

Đăng ngày 28/03/2014

 

Tại hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp được cơ quan Thuế phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quyết toán thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân năm 2011, công tác quyết toán thuế và kê khai thuế qua mạng, hướng dẫn thực hiện các thay đổi theo thông tư 28 của Bộ tài chính, đồng thời giới thiệu một số nội dung liên quan đến Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cũng trong buổi tập huấn này, Chi cục thuế Cửa Lò còn giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp./.

Theo: Thanh Vân