Cửa Lò triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Đăng ngày 10/04/2017

Sáng ngày 10/4/2017, Thị xã Cửa Lò ra quân triển khai  “Chiến dịch truyền thông  lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình” năm 2017.

skss

Trong ngày đầu ra quân chiến dịch tại phường Nghi Hương đã có 298 chị em tham gia, đạt 100%,  trong đó đặt vòng tránh thai 45 trường hợp, tiêm tránh thai 11 trường hợp…

skss1

Mục đích của chiến dịch nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch chương trình công tác Dân số-KHHGĐ năm 2017. Chiến dịch sẽ tập trung vào các hoạt động như: đẩy mạnh hoạt động truyền thông, vận động tuyên truyên chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số – KHHGĐ. Gắn việc thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ với tổ chức vận động ký cam kết thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, tư vấn, cung cấp các dịch vụ về Chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

skss2

Theo kế hoạch từ nay cho đến ngày 18/4/2017, chiến dịch sẽ được tổ chức ở tất cả 7/7 phường trên địa bàn Thị xã.

Mỹ Hạnh – Duy Quý