Cửa Lò: Triển khai 2 dự án nâng cấp hệ thống thoát nước thải

Đăng ngày 23/03/2014

 

Theo đó, dự án Nâng cấp hệ thống mương thoát nước đường Bình Minh từ trục ngang số 1 đến đường Sào Nam có tổng dự toán là trên 6,3 tỷ đồng, giá trị xây lắp trên 5,5 tỷ đồng, do Liên doanh công ty TNHH thương mại Tuấn Trung và Cty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long thi công.
Còn dự án nâng cấp hệ thống mương thoát nước đường Bình Minh từ đường Sào nam đến đường ngang số 14 do Liên doanh nhà thầu cty cổ phần xây dựng Tiến Đức và cty cổ phần xây dựng Dụng Mạnh thi công. Dự án này có tổng dự toán ban đầu lên đến 8,1 tỷ đồng, giá trị xây lắp là trên 7 tỷ đồng.

Theo: Khắc Giang