Cửa Lò: Tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 20/09/2023