Cửa Lò tổng kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2013

Đăng ngày 15/01/2014

Toàn thị xã hiện có gần 2,4 ngàn công nhân viên chức lao động sinh hoạt ở 67 công đoàn cơ sở. Trong năm 2013, nhìn chung việc làm, đời sống của đại bộ phận đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức, lao động là ổn định. Thu nhập bình quân lao động khoảng 2,7 triệu đồng/ người/ tháng, người có thu nhập cao nhất là 27 triiệu đồng/ tháng, thấp nhất 1,2 triệu đồng/ tháng. Năm 2013, không có tai nạn lao động, tranh chấp lao động, đình công, nợ bảo hiểm xã hội trên 3 tháng.

Cũng trong năm 2013, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; Tích cực tham gia xây dựng các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn cơ sở ở Cửa Lò cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới các tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn cũng được chú trọng.

Dịp này, Cửa Lò có 2 đơn vị là: Công đoàn Nhà khách Nghệ An 2 và công đoàn Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai Thị xã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng bằng khen; 10 tập thể và 5 cá nhân cũng được Chủ tịch Liên đoàn lao động Tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013.