Cửa Lò tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ và hoạt động TYM năm 2022

Đăng ngày 28/12/2022

Sáng 28/12, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Cửa Lò tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ và hoạt động TYM năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Chế Đình Sơn – Thị ủy viên, Phó Ban dân vận Thị ủy.

Ngay từ đầu năm 2022, Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Cửa Lò đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương hội lần thứ 13 khóa 12. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mói” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội cũng đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và thực hiện 2 khâu đột phá: ứng dụng cộng nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động hội, xây dựng chi hội vững mạnh, xây dựng hội đội ngũ cán bộ hội chuyên trách các cấp tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu. Đồng thòi tập trung thục hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Điển hình như xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mói, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, 39/39 chi hội chi hội đã đăng ký, đảm nhận các công trình phần việc xây dựng nông thôn mới trị giá 900 triệu đồng, xây dựng tuyến đường “sáng xanh sạch, đẹp”, đường cờ, đường hoa, công trình bảo tồn hoa cúc biển…Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo tù thiện. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Chương trình mẹ đỡ đầu”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và tín chấp cho hội viên vay các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Đặc biệt, Hội đã có nhiều đổi mới phương thức sinh hoạt, nội dung hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác hội, bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn đánh giá hoạt động TYM trong năm 2022. Ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào phụ nữ cũng như hoạt động TYM năm 2022, Hội nghị tập thảo luận các nhiệm vụ,  năm 2023.

Dịp này, BTV Hội liên hiệp phụ nữ thị xã khen thưởng cho 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong rào Hội và thực hiện có hiệu quả đề án “Hỗ trợ phụ nữ khỏi nghiệp giai đoạn 2017 – 2022”

                                                         Hữu Lương – Ngọc Ánh