Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban bí thư

Đăng ngày 28/12/2022

Sáng ngày 28/12, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị  trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu thị xã Cửa Lò do đồng chí: Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên Ban thường vụ; Trưởng ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch UB MTTQ thị xã chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thị uỷ; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã; Đại diện các tổ chức CT – XH thị xã.

Hội nghị đã thông qua những nội dung trọng tâm của Chỉ thị số 18. Đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 18 và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội các cấp và Nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Dương Tân – Ngọc Ánh