Cửa Lò: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam

Đăng ngày 10/10/2014

         

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 301 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có 284 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ sự đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TX Cửa Lò đã không ngừng phát triển, làm ăn có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, nhiều doanh nghiệp còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu mhập 4-10 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất của khối doanh nghiệp trên địa bàn chiếm 80%/tổng số toàn thị xã, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế chiếm 60%, đưa mức thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 165 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Những thành quả từ sản xuất, kinh doanh không những tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước, mà còn chăm lo đời sống người lao động, có vốn đầu tư kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Cửa Lò.

                                                                                           Thanh Bình-Duy Quý