Cửa Lò: Tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên

Đăng ngày 06/02/2014

Tại phường Nghi Tân, 119 cụ tròn tuổi từ 70 trở lên được lãnh đạo đảng ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi phường chúc thọ, tặng quà đầu năm. Đặc biệt, năm nay Nghi Tân có 3 cụ tròn 100 tuổi, 101 và 102 tuổi được nhận quà của Trung ương và Tỉnh. Ngoài ra, đại diện chùa Lô Sơn và một số doanh nghiệp ở Nghi Tân cũng đã đến chúc thọ và tặng quà cho các cụ cao niên trong phường.

Còn ở Nghi Hải, 72 cụ, trong đó có 1 cụ tròn 100 tuổi cũng đã được phường tổ chức mừng thọ và tặng quà của các cấp.

Các địa phương ở thị xã Cửa Lò tổ chức mừng thọ tập thể, trang trọng và tiết kiệm đã góp phần giáo dục con cháu tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người cao tuổi Việt Nam nên đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.
.