Cửa Lò: Phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014

Đăng ngày 06/02/2014

Tết trồng cây được thị xã Cửa Lò phát động đồng loạt tại 7/7 phường với sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và đông đảo nhân dân. Mục tiêu của tết trồng cây năm nay, toàn thị xã sẽ trồng khoảng 7.000 cây xanh, trong đó, mỗi phường phấn đấu trồng mới 1.000 cây xanh các loại trên các trục đường giao thông, trụ sở cơ quan, trường học và các khu dân cư, nhằm tăng độ che phủ, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và cải tạo môi trường sinh thái trên địa bàn thị xã.

Ngay sau lễ phát động tết trồng cây, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân về ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh. Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư, cải tạo hệ thống cây xanh, thảm thực vật thị xã. phấn đấu xây dựng Cửa Lò thành thành phố du lịch xanh – sạch – đẹp./.

Theo: Thanh Vân-Tạ Nhật-Duy Quý