Cửa Lò tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 07/07/2022

Chiều 7/7, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã; Trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã; Bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự 7 phường; Tự vệ trưởng các cơ quan, tổ chức đơn vị tự vệ trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, Nghị quyết của Đảng các cấp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan trong quản lý, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh tuyến biển. Công tác xây dựng Đảng, công tác Chính trị cũng được đẩy mạnh.

 

Bên cạnh đánh giá những mặt tích cực, hội nghị còn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng qua; thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy quân sự thị xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022.

                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh