Nghị định số 78/2002/NĐ-CP: Cứu cánh đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đăng ngày 07/07/2022

Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng XHCN. Nghị định số 78/2002/NĐ-CP  cứu cánh đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

Qua 20 năm, thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thị xã Cửa Lò nói chung và phường Nghi Hải nói riêng, hoạt động tín dụng CSXH phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn. Nghị định đã mang đến một bức tranh đầy màu sắc trong hoạt động tín dụng chính sách, cho thấy NHCSXH Cửa Lò ngày càng đóng vai trò quan trọng, đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội,  gắn bó mật thiết với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm không có ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đi lên của đất nước.

Hiện nay, trên địa bàn phường Nghi Hải có 3 tổ chức chính trị xã hội: Hội nông dân, Hội LHPN, Hội CCB phối hợp với Ngân hàng chính sách Thị xã để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua hội nghị, bài viết, hội thi…đã chuyển tải được nội dung của Nghị định đến với hội viên, nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên liên hệ mật thiết với NHCS, tăng cường kiếm tra giám sát. Với sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức và sự quan tâm đặc biệt cấp uỷ đảng, chính quyền hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả khả thi: Tại địa phương hiện có 21 Tổ tiết kiệm-vay vốn với 879 thành viên được vay vốn gồm 06 chương trình tín dụng, tổng dư nợ của toàn phường lên tới 38 tỷ đồng.

Trải qua 20 năm hoạt động, nguồn vốn tín dụng chính sách đã làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tỷ lệ hộ khá giàu trên địa bàn phường tăng khá cao; Có 856 lao động được tạo việc làm ổn định, 95 học sinh, sinh viên (HSSV) được vay vốn để trang trải chi phí học tập, 25 người đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cho thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên ngày càng nhiều. Năm 2003 có 85 mô hình thì đến năm 2022 có hơn 650 mô hình kinh tế giỏi từ cấp tỉnh đến cấp thị. Nhiều hộ gia đình đã giám nghĩ giám làm, mạnh dạn vay vốn ngân hàng CSXH và các nguồn vốn khác để đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải hoán tàu thuyền, nâng công suất tàu để vươn khơi bám biển, góp phần đảm bảo cuộc sống cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương và góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Về chất lượng tín dụng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả, không có nợ xấu, nợ quá hạn giảm, các thành viên đều chấp hành tốt việc trả lãi, trả nợ đến hạn và tiền tiết kiệm đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP đã nhận được sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đô thị, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã giúp hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong quá trình thực hiện Nghị định, NHCSXH cùng với cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tuyên truyền vận động của các tổ chức chính trị xã hội  trực tiếp là các hội nhận ủy thác và vai trò trực tiếp của đội ngũ các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn cùng với hệ thống khối trưởng trong việc bình xét đối tượng vay vốn, đôn đốc thu lãi, thu tiết kiệm và trả nợ khi đến hạn. Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên là các tổ trưởng tổ Tiết kiệm – vay vốn là cách tay nối dài trong quản lý vốn của NHCSXH, nắm bắt các đối tượng vay vốn, trực tiếp giám sát việc sử dụng vốn vay, tham mưu cấp trên kịp thời và có biện pháp xử lý các trường hợp phát sinh nợ quá hạn, nợ chây ỳ….  nhằm lành mạnh hóa trong hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Hương Giang – Chủ tịch Hội LHPN phường Nghi Hải